вторник, 15 марта 2016 г.

10 клас

За текстом §11 та додатковими джерелами складіть конспект "Мінеральні добрива"(дуже стисло) за  планом:
1. Визначення.
        Добриво - це ...
2. Макро- та мікроелементи в добривах.
3. Ознаки нестачі основних елементів в рослинах.
       N - ...
       P - ...
       K - ...
4. Класифікація, назви та хімічні формули основних мінеральних добрив.
Схему (рис.36) доповніть формулами та назвами добрив (з таблиці 5). Отже, під блоками "Азотные", "Фосфорные", "Калийные" треба дописати хімічні формули та назви відповідних добрив.
5. Форми засвоєння добрив.
        Форма засвоєння добрива - це ...
        N - ...
        P - ...
        K - ...
6. Діюча речовина.
        Діюча речовина - це ...
        N - ...
        P - ...
        K - ...
7. Виконайте завдання на с.88 під позначкою:
Використайте формули, наведені перед завданням.
8. Поміркуйте та запишіть відповідь на питання.
Чому амофос (NH4)2H2PO4 можна використати на будь-яких грунтах, а фосфоритне борошно Ca3(PO4)2 використовують лише на кислих грунтах?
9. Розв'яжіть задачу.
Який об'єм розчину NH4NO3 (ρ(розчину)=1,006 г/мл), в якому масова частка NH4NO3 дорівнює 2%, треба внести в грунт яблуневого саду площею S=150 м2, якщо норма внесення 50 г/м2

Якщо виникають питання, пишіть в коментарях (підписуйте, щоб я знала, кому відповідати)