среда, 22 марта 2017 г.

Екстернат

Тема 1. Ступінь дисоціації
Тема 2. Сильні й слабкі електроліти
завантажити

8 класам

Теми навчальних проектів (частина 1)

З історії відкриття періодичної системи хімічних елементів.
Форми періодичної системи хімічних елементів.
Залежність фізичних властивостей речовин від типів кристалічних граток.
Сполуки основних класів неорганічних речовин у будівництві.
Сполуки основних класів неорганічних речовин у побуті.
Хімічний склад і використання мінералів.
Вирощування кристалів солей.
Вплив хімічних сполук на довкілля.
Вплив хімічних сполук на здоров'я людини.
Індикатори навколо нас.

8 класу

Тренувальні завдання для підготовки до контрольної роботи

завантажити

четверг, 2 марта 2017 г.

11 класу

Створюємо спільну презентацію "Хімічні елементи в організмі людини"

посилання на презентацію:

Для кожного хімічного елемента відведено 2 слайди.
Включайте до слайдів малюнки, фото. 
Додавайте хімічні формули та рівняння реакцій там, де це доцільно.
Дотримуйтеся єдиного стилю: 
заголовки - шрифт Impact
текст - шрифт Arial, кегль 14-16
міжрядковий інтервал - одинарний
підпис (ім'я, прізвище) - внизу

План

1 слайд:
  • вміст в організмі людини;
  • в якому виді бере участь у реакціях і процесах або міститься у речовинах (формули відповідних катіонів, аніонів,  молекул...);
  • його біологічна роль (до складу яких рідин та тканин входить, в яких процесах бере участь).
2 слайд:
  • з якими продуктами потрапляє в організм людини;
  • наслідки нестачі або надлишку;
  • посилання на використані джерела.